HOW IT IS 60

ISTAGURU3

Ista Guru från Coimbatore, är visserligen en traditionell Guru, fast på ytan har han tagit efter Osho, men inte i budskapet, men verkar inte vara så skadlig som de andra ashram-cheferna här i Indien.

in english

Ista Guru from Coimbatore, is certainly a traditional Guru, fixed on the surface, he has taken after Osho, but not in the message, but does not seem to be as harmful as the other ashram-heads here in India.