HOW IT IS 73

saibaba-sm2[1]
Sai Baba

Idi Amin

Samwell från Kenya säger,att den enda gången Sai Baba varit utomlands var då han flög ner till Idi Amin i Uganda och höll personlig mottagning för Idi Amin två gånger om dagen,

men Sai Baba är andlighetens Idi Amin.

För Han och Nambottries och Dalai Lamas kinesiska mantra ritualister borde tillsammans få nobelpriset i grymhet ifall någon vill instifta det.

Sai Baba är den psykiskt starkaste människan på jorden i dag, för ingen har en sådan stark genomborrande kraft som han,

jag kände av den just under vänstra ögat då jag mötte honom första gången, och jag tänkte genast på en krokodil, och det sa jag naturligtvis till alla jag mötte i Puttaparthi och blev självklart helt utfrusen,

han befinner sig i det åttonde chakrat, men genom teknik, mantra, och anväder sig dessutom av astrala kroppar från den så kallade spegelvärlden, Shivas osynliga värld,

han är en black magic Guru,

och hans stora intresse de senaste 30 åren har varit att leka med sitt sexorgan,

han är alltså konung för alla demoner på jorden,

men hela Inden fruktar honom, han är den huvudsakliga kraften bakom all destruktivitet på mitt ashram,

Påven är rädd för honom, så han samarbetar alltid med Sai Baba, likadant med Dali lama.

in english

Samwell from Kenya say that the only time Sai Baba had been abroad happen when he flew down to Idi Amin in Uganda and held a personal dashran with Idi Amin twice a day,

but Sai Baba is spiritualitys Idi Amin.

For He and Nambottries and Dalai Lama Chinese mantra ritualists together should get the Nobel Prize in cruelty if someone wants to institute it.

Sai Baba is the mentally strongest man on earth today, because no one has such a strong piercing power that he,

I felt that just below the left eye when I met him the first time, and I thought immediately of a crocodile, and I said of course to everyone I met in Puttaparthi and was obviously completely frozen out,

he is in the eighth chakra, but through technology, mantra, and uses the addition of the astral bodies of the so-called “mirror world, Shiva invisible world;

he is a black magic guru,

and his great interest the last 30 years has been to play with his sexorgan,

He is thus the king of all demons on earth,

but the whole Inden fear him, he is the main force behind all the destructiveness of my ashram,

The Pope is afraid of him, so he always cooperates with Sai Baba, the same with the Dali Lama.