How it is 72

DSCN0199
Guna Seekaren Thevar

Det Raja säger att Mothuja Anguvelas ger unga college-girls från sitt college 2 gånger i veckan till Gnadhi Thevar som jag köpte mitt land av 1993 för mitt Garuda Ashram,

och därför pressar Gandhi sin son Gunnaseekaren att varje natt komma hit till mitt spökhus och förstöra träd och byggnader och Guna Seekaren har med sig sin cusin Morgan Thevar och Sadajandi schaklar som varit anställd hos Gandhi kommer också,

Raja säger vidare att Mothuja Anguvelas anväder sina studenter, som är flera tusen unga kvinnor på hans Mothukja College in Dindigul, för fri sex till alla de han vill använda emot mig,

Raja säger att Mothuja sänder college girls till Forest department, det är därför Forest är helt emot mig. På de två DVD inspelningarna berättar Raja bl. annat om Mothuja, Odhya Kumar talar också fritt på en av inspelningarna, och Mr Ayappa.

in english

What Raja says, that Mothuja Anguvelas gives young college girls from his college 2 times a week to Gnadhi Theves which I bought my own land of 1993 for my Garuda Ashram,

and Gandhi, therefore pushing his son Guna Seekaren, that every night come to my haunted house and destroy trees and buildings and Guna Seekaren has with him also his Cusin Morgan Theves and Sadajandi Schaklar who were employed by Gandhi also coming,

Raja says that Mothuja Anguvelas using his students, which is thousands of young women at his Mithuja College in Dindigul, for free sex to all those he wants to use against me,

Raja says that Mothuja sends college girls to the Forest Department, which is why Forest are totally against me. On the two DVD recordings says Raja, for example about Mothuja, Odhya Kumar also talk freely on one of the recordings, and Mr. Ayappa.