HOW IT IS 76

Gandhi Thevars son, Gunaseekaren och hans kusin Murugan Thevar, som är ute på bail för ett mordfall fortsätter att komma hit till mitt ashram varje natt och förstöra byggnader och bränna träd, jag mötte Nurugan och Raja för två dagar sen på gatan då jag kom med min bil, jag sa till Raja att prata med Gumaseekaren och jag skaka hand med Murugan, som lovade att aldrig mera komma till mitt ashram och förstöra, Men mothuja Anguvelas pressar dem.

in english

Gandhi Thevars son Gunaseekaren and his cousin Murugan Theves, who are out on bail for a murder case continues to come to my ashram every night and destroy buildings and burn the trees, I met Murugan and Raja for two days then on the street when I came on my car, I told Raja to talk to Gumaseekaren and I shake hands with Murugan, who vowed never again come to my ashram and destroy, but mothuja Anguvelas presses them.