HOW IT IS 77

Den vita fågeln som ska ta oss över
universums murar
sover tyst
i hennes bröst

och hennes hjärta sover i mitt

det blåa trädet
som växer i ditt huvud
ska det bli större än allt mörker

solen i dina öppna händer
ska den lysa för oss
som tappat bort stigen
till det inre röda vattnet
som ska svälla upp i oss
i våra kroppar
den dagen vi kan koka av kärlek

och
vår uppstigning
ur de mörka gravarna
startar

in english

The white bird that will take us over
Universe walls
sleeping quietly
in her breast

and her heart is sleeping in my

the blue tree
that growing in your head
it should be bigger than all the dark

the sun in your open hands
shall it shine on us
who lost the path
to the inner red water
that will swell up in us
in our bodies
the day we can boil of love

and
our ascent
from the dark tombs
starts