HOW IT IS 78

Förstörelsen fortsätter, min mor skulle ha hjälpt mig, men hon är död,

dessa mentalt sjuka individer, Sai Baba gruppen, som består av Mothuja Anguvelas, Gandhi thever, Gunaseekaren, Murugan Thevar, Sadajandi schakliar, men som också får pengar av James Kimton, Kallipatty för att förstöra mitt ashram, Som Anan och Aajappa berättat.

in english

The destruction continues, my mother would have helped me, but she is dead,

these mentally ill individuals, Sai Babas group Mothuja Anguvelas, Gandhi Thevar, Gunaseekaren, Murugan Theva, Sadajandi schakliar, which also get money by James Kimton, Kalli Patty to destroy my ashram, as Anand and Ayappa told