HOW IT IS 82

Hon sover i din kalla kind
Fåglarna väntar på ljus
Gatorna är fulla av tomhet
varje gång du kysser mig
smälter snön från
mitt bröst
ditt svarta hår, Laksmi
lyser upp hela universum
jag darrar i benen då vi älskar
det är som att färdas mot
solens medelpunkt
dina fingrar, Laksmi
brinner under vattnet
trappan som slingrar sig uppför berget
glöder i mörkret
den gula fågeln ,som reser sig ur askan i solen
ska ta oss upp
sorgen håller oss krampaktigt kvar
vi sover i trädet i varandras armar
det är övernatt, Laksmi
vågorna inom oss
över huvudet
över vilda ljuset
vi flyter in i varandra
din kärlek kokar i mina ådror

in english

She sleeps in your cold cheek
The birds are waiting for light
The streets are full of emptiness
every time you kiss me
melting snow from
my chest
your black hair, Laksmi
illuminate the entire universe
I tremble in my legs when we love
it is like sailing against
Suns centre
your fingers, Laksmi
fire under water
staircase that winds its way up the mountain
glow in the dark
the yellow bird that rises from the ashes of the sun
will take us up
grief keeps us convulsively left
we sleep in the tree in each other’s arms
it is overnight, Laksmi
waves within us
over head
over wild light
we float into one another
your love boils in my veins