HOW IT IS 84

Den gula röken från våra brinnande huvuden sjunker
långsamt ner som en dimma
över världens
tomma rollspelande
kroppar

läpparna brinner

vi har inga relationer
vi har fötts ur samma ägg

Ljuset från elden på himlen som hållit mänskligheten uppe sedan begynnelsen
strålar djupt in våra förvirrade kroppar genom de barnsligt öppna ögonen

alla de åren vi låg tillsammans
nere vid stranden bakom stenarna
tysta under de rullande vågornas plask
i sorgtagna krampfyllda kroppar

ta upp mig, Maria
vi är förlorade i ljuset
ge mig dina läppar tillbaka
den blåa fukten
från det öppna hålet i himlen

in english

The yellow smoke from our burning heads drop
slow down like a fog
over the Worlds
empty roleplaying
bodies

burning lips

we have no relations
we have been born from the same egg

The light from the fire in the sky that kept humanity up since the beginning
rays deep into our confusing bodies through the childish open eyes

all those years we were together
down by the beach behind the stones
silent over the rolling waves splash
in sorrow captured cramp-filled bodies

take me up, Mary
we are lost in the light
give me your lips back
the blue moisture
from the open hole in the sky