HOW IT IS 85

sjöarna är fulla av rök
ditt svarta hår brinner i vattnet

mina händer är fulla av vinter
jag skakar i kroppen
jag ligger i snön
din hand är borta

du försvann i mörkret
jag gråter när du inte finns
jag gråter i mitt blod
jag fryser

svanarna sover under isen
en dag ska de ta mig bort från den här luften
när jag kan gå i vinden

hon sover under gräset
jag letar efter hennes fingrar
hon letar efter sitt hjärta
det finns hos mig

jag finns i henne
vi sover tillsammans i etern
vi andas inte
vi håller oss utanför luften
vi är i eterns gula
kropp

vi känner fingrarna från den stora namnlösa kroppen
lysa i den gula röken
det brinner längst därinne
där ute

in english

Lakes are full of smoke
Your black hair is burning in the water

my hands are full of winter
I shake in the body
I lie in the snow
your hand is gone

you disappeared into the darkness
I cry when you are no longer
I cry in my blood
I’m cold

swans are sleeping under the ice
one day they will take me away from this air
when I can go in the wind

she sleeps under the grass
I’m looking for her fingers
she look for her heart
it is with me

I am in her
we sleep together in the ether
we do not breathe
we stay off the air
we are in the yellow ether
body

we feel the fingers from the great nameless body
glow in the yellow smoke
it burns at the inside
out there