HOW IT IS 88

Du som är
född av
mörker

Den svarta nålen du gav oss
djupt in i våra ögon

håller mig borta från hennes röda mun
jag kan inte se hennes händer

Det blåa ljuset från hennes brinnande
hår slukar mig
jag kan inte se hennes hjärta dansa
på läpparna

Mörkret virvlar upp i oss
ut ur ögonen
det kom från en annan slags sorg
vi kände oss lemlästade

Dödens fåglar lämnar vårt bröst
flyger ut ur vår öppna mun
vi andas tillsammans
i samma blod

Mörkret kan inte stanna
det har inget rum
allt har brunnit upp

vi är ensamma i elden
vi är inte rädda

jag ser hennes röda kjol
vårt blod kastar sina vågor
upp mot huvudet
upp mot solen

in english

You are
born of
darkness

The black needle you gave us
deeply into our eyes

stay away from her red lips
I can not see her hands

the blue light from her burning
hair devour me
I can not see her heart dance
on the lips

The darkness swirls up in us
out of eyes
it came from a different kind of grief
we felt mutilated

the death birds leave our chest
flying out of our open mouths
we breathe together in
the same blood

Darkness can not stay
it has no place
everything has been burned

we are alone in the fire
we are not afraid

I see her red skirt
our blood throws its waves
up to the head
up to the sun