How it is 92

Att känna betraktas inte lika fint som att tänka, fast här skiljer sig västerlandet en del från österlandet, speciellt Sverige från Indien, där jag vistats i snart 19 år nu,för i Sverige verkar känslan oerhört nervärderad och förträngd i alla sina former av sociala relationer, för
Svenskarna ungås med varandra helt och hållet genom inlärda beteenden, hur det ska vara, de är alltså tränade i, eller uppfostade till att ej visa upp sina känslor även i sina egna familjer, och detta får naturligtvis sina konsekvenser, för alla så kallade sociala och mentala sjukdommar är troligtvis alltså en effekt av att känslorna är maximalt tyglade och undertryckta och alldrig får spela ut sina spontanitet i den järnhårda formalism som samhället utvecklat för att därigenom kunna kontrollera sina medborgares känslo-reraktioner helt utan att samhället behöver befara att det kan rubbas ens en hundradels millimeter ur sin förutbestämda bana, men kan vara en statiskt social organism som helt kan hållas nere i sina förutbestämda socialiserade regler och bestämmelser utan något enda övertramp sker,fast känslor kan inte dödas, ifall de ej accepteras och undertrycks får de andra former av utlopp, en mörk skugg-värld bildas, där folk super sig fulla, knarkar, äter mängder av psykofarmaka, misshandlar varandra, hotar varandra,förföljer varandra,plundrar varandra både fysiskt och mentalt, alltså en skuggvärld där galenskapen kan levas ut i mörkret, att t.ex. Amerika ger sig på andra länder som Irak och Afganistan beror på att de försöker projicera ut sin mörka skugg-världs aggressiva och hatiska känslor på andra än sina egna landsmän, detsamma hände då Kina ockuperade Tibet, detta beteende kan kallas för olika länders projektion av sitt mentalt galna samhälls-system på något mindre mentalt galet land. Detta betyder alltså enligt min ide att Afganistan och Irak är friskare mentalt än både England och Amerika.

fortsättning i morgon.

english