How it is 93

Det mystiska vatten som rinner uppåt emot himlen,
emot stjärnorna och emot tyngdlagen,
inte kundalini, för den är eld
och ljus
men kaos och nyskapelse,

dopets egentlig betydelse,
då johannes döpte Jesus
och sa att du är den som ska komma,

det alkemiska badet i det kosmiska havet
dit floderna rinner uppåt
emot hatets tunga bojor
emot vredens brinnande flammor
emot ondskans förlamande gift

det mystiska vattnet i dina läppar
då vi kysser varandra

och ditt hår, Maria
är tusen floder av kärlek
som strömmar in i Guds hjärta

english

The mystery of water flowing upward towards the sky,
towards the stars and towards the law of gravity,
not Kundalini, for it is fire
and light
but chaos and creativity,

the real significance of baptism,
when John baptized Jesus
and said you are the one to come,

the alchemical bath of the cosmic ocean
where rivers flow upwards
towards the heavy chains of hate
towards burning flames of wrath
towards crippling poison of evil

the mysterious water in your lips
when we kissing each other

and your hair, Maria
are thousands of rivers of love
which flows into the heart of God