Image 4

Jag kallade detta rum för Laksmi, men nu när jag känner kontakt med Nirguna kan jag kalla det för …det som inte finns, men ändå finns i allt.

I called this place Laksmi, but now when I feel contact with Nirguna can I call it … that which not is, but still is in all