KONSTNÄREN ÄR ALL-MEDVETANDETS SON

Det här är ett tankeexperiment. Det finns kanske 2-3 millijarder präster och sådana involverade i prästerlikt tänkande.Och det sista kriget kommer att stå mellan dessa präster och det äkta och ursprungliga all-medvetandet. Detta krig har egentligen pågått sedan tidernas begynnelse Och på sätt och vis kan vi se det i grottmålningarna i Altamira.
Bisonoxarna symboliserar den yttre världen, hästarna den inre världen. Och det har alltid varit ett osynligt krig mellan dessa två olika viljor, det kan enklast uttryckas som ett krig mellan ont och gott.

Andra krig, t.ex. Karl den tolftes krig från Fredrikshall fästning i Halden 1718 emot Norge,
är som att slåss mot väderkvarnar, som Don Quixotet.

Bagavadgita, (Mahabharata) är ett försök att gestalta kriget mellan ont och gott, fast det
känns diffust, högst oklart. och det beror på att texten är omredigerad så många gånger
av Brahmins att kanske endast 30 procent är kvar av orginal-manuskriftet.

Jag vet inte varifrån ordet Gud kommer, kanske från Ecknaton eller Moses. Men förståelse av
det äkta all-medvetandet går genom konstmåleriets symboliska gestaltning. Och ifall den bilden
tappas kastar sig religionen och prästerskapet omedelbart in på scen, tar över makten
och blåser ut den äkta livslågan i människans hjärta.
.
Målningen där Vishnu ligger på ormbädden med Laksmi vid hans fötter, men här
är hans namn egentligen Narayana, som kommer från Dravidien, ett språk från
södra Indien, är nog för att hålla medvetandet om det äkta all-medvetandets existens vid liv
så att prästerskapets smusslande med det falska imiterande all-medvetandet aldrig
mer skulle få en chans att kunna suga sig fast igen som en mantra-besvärjelse på
mänsklighetens hjärna och förslava hennes själ i mörkret och dricka hennes kropp
tom på blod.

Det skulle räcka med en 15 minuters teve-film om målningen Naga Sesa och en vacker
röst som berättade fakta för oss, för att kunna få hela världen att tydligt se länken
mellan människan och All-medvetandet och att den består av en speciell typ av strålning
som framkallar symboler i människans hjärna och att strålningen aktiverar det sanna,
det goda, det sköna och det heliga inom henne.

Kontakten mellan människan och all-medvetandet är alltså en skapande process, därför
kan förmedlandet av generella budskap från all-medvetandet tas emot och göras
begripligt för mänskligheten endast genom en konstnärs försorg. Prästerna (psykologer,
psykoterapeuter, psykiatriker, socialarbetare ) är för det mesta intrellektuella
kunskaps-maskiner utan någonsomhelst skapande känsla, men däremot en uppsjö
av avund till de skapande individerna, därför att dessa präster kanske kan känna intuitivt
att all-medvetandet s k a p a r en kontakt, inte mekaniserar eller intellktualiserar fram en kontakt.

Kriget eller konflikten mellan ont och gott känner jag är på väg emot en permanent lösning.
Individuellt kan den lösas bara genom att vända andra kinden till.
.