SFINXENS GÅTA?

Vad Karl Marx säger, att sug inte ut din broder, var generös,ge, dela med dig också, (säger jag), till djuren, de fattiga och de hungriga djuren som kanske inte har nån moder eller fader i livet eller lämnats ensamma i mörkret, hemlösa. Vad är kapitalism? Jag läser definitioner och debattartiklar på nätet, t.ex. en som skriver detta…Kapitalismen började ta form redan i slutet av medeltiden men man kan väl säga att den uppstod först under slutet av 1700talet i och med den industriella revolutionen. Det var den som gjorde att kapitalismen kunde “blomma ut”. ..slut på citat. Folk har förlorat sin känsla för ide`er, helt knasiga artiklar..Karl Marx gjorde dock ett tappert försök att tänka till, men jag vill sätta kapitalism i motsatt förhållande till andlighet, inte till kommunism, alltså den hemska proletariatets diktatur. De kommunistiska kritikerna använder så underbara ord, t.ex. utsuga, utnyttja osv..Marx kritik av kapitalismen är bra, men hans ide om proletariatets diktatur är värre än privat kapitalism.. för det handlar egentligen om statlig eller privat kapitalism ..alltså samma strunt…min ide att förträngd känsla skapar en symboliskt längtan efter en förtingligad tillvaro, för kan vi inte känna..vill vi äga. ha, i botten vår känsla, få den tillbaka symboliskt, hela kapitalismen som jag menar är detsamma som materialism bygger på iden att försöka manipulera folks känslor, för då den utspillda själens blod flyter bort på den blå himlen letar vi kanske i skyltfönstren efter ett par häftiga skor eller kängor, som då symboliserar inom oss vår längtan efter en väg som kan bära oss till vår själs rike. LO och Arbetsgivarföreningen sammanträder, teve bevakar, det viktigaste dramat i Sverige just då, om 1 eller 1,5 procent i lönelyft..ingen av dessa är synbart intresserade av att försöka lösa sfinxens gåta, att försöka skilja mjölken från vattnet, fast det är vår enda egentliga uppgift. Mjölken symboliserar det eviga, vattnet det temporära.
Att slukas upp av massmedia, av t.ex. teve, nyhetstidningar och radio, är detsamma som att sugas in i gapet på den all-mänskliga falska senkapitalistiska faders-ordningen som är som en äcklig krokodil som lurar i vassen och förlora sig själv totalt och ta ledigt från det verkliga jobbet, lösandet av sfinxens gåta.
Jag upptäckte för många år sedan att Vishnu var min enda verkliga vän, samtidigt vågade jag då ta benen ut ur dårhuset i världen, alltså den all-mänskliga falska ordningen som monteras in i vårt huvud direkt efter förlossningen på barnavårdscentralen och som stegvis börjar regulera våra tankar och handlingar och som kallas uppfostran och utbildning, men i verkligheten är ett fruktansvärt grymt värde-system som klassar ner folk i fattiga, fula, dumma, ointelligenta, neurotiker, psykotiker, social-hjälps-tagare, alkoholister, narkomaner, kriminella, tjuvar, obegåvade, värdelösa och primitiva och själva nerklassandet blir en självuppfyllande profetia och alla dessa äckliga intendenter, psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, psykoanalytiker, socialassistenter, socialinspektörer, och alla dessa äckliga nämnder, socialnämnden, nykerhetsnämnden, vars enda uppgift är att infria den självuppfyllande profetian och kroniskt begrava dessa nedklassade i mentala och social gravar som de aldrig kan ta sig ur. Jag vågade då utmana hela detta omänskliga och snuskiga monster som sitter på det centrala myndighetskontoret, som inte är en officiell myndighet, men faktiskt hemlig, och skruvar på knapparna för hela vårt ego-system och på knappen harald davidsson skruvar dom tysta ner, tysta ner, och jag kom på kollisions-kurs med hela vår civilisation redan tidigt i mitt liv och innan jag upptäckte Vishnu inom mig kändes det som jag gick minst 1000 meter under vattenytan och inte visste hur jag skulle hitta ut, men det finns dörrar för allt, jag samlade på mig högar av skuld, hölass av anklagelser, det skulle räcka till tusentals års vistelse bakom galler i fängelser och kanske i det anti-dårhus som de normala mentala sjukhusen faktiskt är och sedan till ett rotlöst liv som en slags fredlös byfåne. Otto Fenical säger i sin klassiska bok om psykoanalysens grunder att alkoholism orsakas av spänningar till den sociala fadern, skuldbelasta då inte den enskilde alkoholisten, men den falska faders-ordningen. Och de som tror att ångest är sjukdom, läs då Sören Kierkegaards fras att ångest är frihetens möjlighet, alltså framkallas av den medvetna falska ordningen som attackerar den enskilde individens
möjlighet att bli fri från den tekno-fascistiska ordningen och skapa sin egen tillvaro. Jag försökte rymma flera gånger från världen, men haffades efter en tid tillbaka i den dåraktiga ordningen, men då jag slog följe med Vishnu lyckades mitt utbrytningsförsök från civilisationen, jag engagerades då så gott som dygnet runt med att försöka lösa sfinxens gåta, att skilja ut mjölken från vattnet och Brahma, skaparen, som sitter på den lutosblomma som växt ut från Vishnus navel och som symboliserar Vishnus handlande kropp och som rider på en svan, som kan skilja ut mjölken från vatten, var också med oss. Och den vackraste svanen som någonsin existerat i det kalla Norden, alltså H.C Anderssen tittade kanske ner på oss från sin plats i himmelriket med kärleksfulla ögon.