HOW IT IS 170

Att försöka bli NORMAL
är att göra våld på sig själv,

ifall det är nödvändigt,
ifall du känner dig pressad av din omgivning,
försök begå så lite våld som möjligt på dig själv,
för du ska vara försiktig med dig själv,

göm dig bakom en sten, bakom ett träd,
bakom ett berg,
göm dig i skuggan,
göm dig i mörkret,

då de kommer med sina samhälls-tillformade ögon
ock ska undersöka dig,
rannsaka dig,

ifall du verkligen är normal,

det är som att vara en jude i Tyskland
då Hitler styrde.