TILL SATHEESH NR 6

Sorgen skapade människan, skapade universum, skapade själen och skapade livet, sorgen den ursprungligaste av alla känslor, människans egentliga hem, vi kommer alla från Vishnus tårar, därför är sorgen helig, och den som gråter en helig människa, ingen orkar bära sin död, ingen orkar möta sin död öga för öga utan att vara tvingad, det är en fruktanasvärd sorgsen historia att bli född till människa, ingen människa är mäktig att bära det fullödiga livet i sitt hjärta, våga ta upp ormen i ljuset och göra uppror emot döden besegra den passera och träda in i himmelriket som en nyfödd varelse, en Garuda-människa, en Horus-människa och senare träda ut ur Isis kropp, jungfrufödd med det nya fågel-medvetandet, det överblickande tänkandet, evighets-blickande seendet, helt klart i sin personlighet.

in english

Sorgen created humans, created the universe, created the soul and created life, mourning the original most of all feelings, human real home, we all from Vishnus tears, because grief is sacred, and crying a sacred man, nobody can bear his death, none can meet his death eye for eye without be forced, it’s a terrible sad story to be born to humans, no man is able to bear the full life in his heart, daring to take up the snake in the light and rebel against the death to defeat it cross it and enter the kingdom of heaven as a newborn creature, a Garuda-humans, a Horus-man and later come out of Isis body, virgin born with the new bird-awareness, the over-looking thinking, perpetual -looking vision, clearly in his personality.